Η Τειρεσίας κύριο μέλος στο Δίκτυο CSR HELLAS

Η Τειρεσίας εντάχθηκε ως μέλος στο CSR HELLAS, Μη κερδοσκοπικό Σωματείο για τη διάδοση των αρχών της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις και μέλος του CSR Europe.  Το Δίκτυο ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2000 για την διάδοση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στη στρατηγική και στην λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Το CSR Hellas έχει σήμερα περισσότερα από 150 μέλη – επιχειρήσεις. Η Τειρεσίας συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από το έργο της και εφαρμόζει αρχές ESG στη λειτουργία της. Ως μέλος του Δικτύου, θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στις εξελίξεις σε θέματα ESG μαζί με άλλους σημαντικούς εταίρους, ώστε αντίστοιχα να εξελίσσει τις υπηρεσίες και τη λειτουργία της.

Εγγραφή στο Newsletter