Οι εργαζόμενοί μας

Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας.

Έχουμε καταρτίσει Πολιτική Αμοιβών και Παροχών, καθώς και σύστημα Ετήσιας Αξιολόγησης, με στόχο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές διαδικασίες και τους κανονισμούς μέσα από το εσωτερικό δίκτυο.

Η αναλογία ανδρών – γυναικών είναι 99 άνδρες και 129 γυναίκες, με το 43,75% των ανώτερων διευθυντικών θέσεων να κατέχεται από γυναίκες (9 Διευθυντές άνδρες και 7 Διευθύντριες γυναίκες). Οι εργαζόμενοι ανήκουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μέσο όρο ηλικίας τα 47 έτη. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα και υποστηρίζοντας το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, η Τειρεσίας απασχολεί άτομο ΑΜΕΑ.

Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων διασφαλίζονται με την πλήρη συμμόρφωσή μας στις σχετικές διατάξεις του Νόμου και τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού χώρου, ώστε να είναι εργονομικά, τεχνολογικά αλλά και αισθητικά άρτιος και ασφαλής. Ειδικότερα για τον covid – 19, λάβαμε μέτρα και επιπλέον της σχετικής νομοθεσίας, όπως η παροχή δωρεάν self-test και μασκών σε όλους τους εργαζομένους και η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας, ακόμα και μετά την άρση της υποχρεωτικής εφαρμογής τους. Επίσης, διαθέσαμε ένα σημαντικό ποσό για την διενέργεια PCR και rapid test κατά τα έτη 2020-2022.

Στηρίζουμε έμπρακτα το προσωπικό μας σε δύσκολες στιγμές. Σταθερή πρακτική αποτελεί η εθελοντική αιμοδοσία μας, που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο στα γραφεία της εταιρείας, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ. Με τη συνεισφορά της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών της Τειρεσίας, έχουν βοηθηθεί συνάνθρωποί μας σε ανάγκη, μεταξύ αυτών και 86 συνάδελφοι που χρειάστηκαν κάλυψη, είτε οι ίδιοι είτε τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα.

Υποστηρίζουμε τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων με ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια που προάγουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε θέματα Κανονισμού GDPR και ασφάλειας δεδομένων, τα οποία σχεδιάζονται από την εταιρεία, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους. Επιπλέον, η εταιρεία χρηματοδοτεί κατά ένα σημαντικό ποσοστό προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του προσωπικού, που συνάδουν με το αντικείμενο εργασίας τους. Επίσης, χρηματοδοτεί τη φοίτηση του προσωπικού σε οργανωμένους φορείς για την απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών.

Με στόχο την ανοιχτή επικοινωνία με το προσωπικό, αξιοποιούμε διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, όπως εσωτερικό τριμηνιαίο newsletter, HR portal και εκδηλώσεις προσωπικού. Ένα πολύτιμο εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας είναι το idea box, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εισηγηθούν προτάσεις βελτίωσης ή νέες υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα και στη συνέχεια να ηγηθούν της υλοποίησής τους, ανεξαρτήτως θέσης στην εταιρεία, αποκομίζοντας έτσι πολύτιμη εμπειρία και συμβάλλοντας ενεργά στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των διαδικασιών μας.

Εγγραφή στο Newsletter