Περιβάλλον

Με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον. Διαθέτουμε οργανωμένο σύστημα για την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου, σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Κλίμαξ plus», συνεισφέροντας έτσι έμμεσα στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων, με σκοπό την επανένταξή τους στην κοινωνία. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει συνολικά 10.930 κιλά χαρτιού, 40 κιλά αλουμινίου και 80 κιλά πλαστικού. Παράλληλα, ανακυκλώνουμε toners, μελάνια και UPS, καθώς και μπαταρίες, σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ.
Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Τειρεσίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα μειώσει σημαντικά τη χρήση χαρτιού, που είναι και ο κύριος όγκος των απορριμμάτων μας.
Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης υλικών, μέσα από το εσωτερικό newsletter και άλλα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας.

Εγγραφή στο Newsletter