Το Όραμα/οι Στόχοι μας

Η Τειρεσίας είναι το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, μέλος του πανευρωπαϊκού οργανισμού ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers). O ACCIS αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ομάδα Γραφείων Πίστης στον κόσμο, με 41 μέλη από 28 ευρωπαϊκές χώρες και 11 συνδεδεμένα μέλη από τις άλλες ηπείρους.

Αποστολή μας, ως Γραφείο Πίστης, είναι να παρέχουμε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες οικονομικής συμπεριφοράς, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, που τους επιτρέπουν να αποφασίζουν τεκμηριωμένα και να διεξάγουν ασφαλείς και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

 Τι είναι τα γραφεία πίστης

Από την ίδρυσή μας, πριν από 30 χρόνια, έως σήμερα, υπηρετούμε με επιτυχία τον στόχο μας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εφάμιλλες με αυτές των μεγαλύτερων Γραφείων Πίστης. Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα καλύτερα σε προβλεψιμότητα συστήματα βαθμολόγησης πιστοληπτικής συμπεριφοράς ή αλλιώς συστήματα scoring της Ευρώπης, χάρη στη μακρόχρονη τεχνογνωσία της εταιρείας μας στην ανάπτυξη διατραπεζικών συστημάτων εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου, αλλά και στη δέσμευσή μας να αξιοποιούμε εξελιγμένες τεχνολογικές δυνατότητες στην επεξεργασία των πληροφοριών, πάντοτε με διαφάνεια και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Στόχος μας, να παρέχουμε προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες πληροφόρησης που σχετίζονται με την πίστη, οι οποίες:

  • Αξιοποιούν τη δύναμη της πληροφορίας προς όφελος των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος
  • Διευκολύνουν τον υπεύθυνο τραπεζικό δανεισμό
  • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενισχύοντας την τραπεζική πίστη και μειώνοντας τις επισφάλειες
  • Παρέχουν στις επιχειρήσεις εφόδια για να παίρνουν αποφάσεις που τους βοηθούν να αναπτυχθούν
  • Συμβάλλουν στην προστασία των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών από την απάτη και το οικονομικό έγκλημα
  • Ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα και συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς

Το όραμά μας:

  • Να είμαστε ένα κορυφαίο Γραφείο Πίστης, συμβάλλοντας στην αξιόπιστη εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας, στη μείωση του πιστωτικού κίνδυνου, στην προστασία των οικονομικών συναλλαγών και στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων μας, της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.

Εγγραφή στο Newsletter