Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Η Τειρεσίας υποστηρίζει τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών σε θέματα πίστωσης, έχοντας δημιουργήσει από το 2014 την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΣΕΚ, η οποία τους προσφέρει on line πρόσβαση στις πλέον αξιόπιστες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, από τη βάση της. Έτσι, μπορούν να αξιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια τις εμπορικές τους συναλλαγές και να ελέγχουν τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, με την νέα υπηρεσία Instant Credit ID μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεσα, αξιόπιστα και με διαφάνεια, ολοκληρωμένη συνοπτική εικόνα για την πιστωτική και συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη της, εταιρεία ή ιδιώτη.

Παράλληλα, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, για να ενημερωθούν οποτεδήποτε επιθυμούν, με ασφάλεια και διαφάνεια, για τα δεδομένα που αφορούν την επιχείρησή τους ή και να προβούν σε συμπληρώσεις / διορθώσεις στοιχείων, εφόσον χρειάζεται.

 

Για τις αποφάσεις σας, κάθε στιγμή

Αξιολογήστε τις εμπορικές σας συνεργασίες

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΣΕΚ προσφέρει ανά πάσα στιγμή, εύκολα και άμεσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, μία αξιόπιστη και αντικειμενική εικόνα της αγοράς, με δεδομένα που ανανεώνονται καθημερινά από τη βάση της Τειρεσίας, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις.
Εμπλουτίζεται συνεχώς με ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία πιστωτικής πληροφόρησης που χρειάζονται.

Επιπλέον υπηρεσίες

Ενημερωθείτε για τις επιπλέον υπηρεσίες της πλατφόρμας ΤΣΕΚ

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Όλους τους επιτηδευματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), οι οποίοι συναλλάσσονται με πίστωση και αναλαμβάνουν σχετικό οικονομικό κίνδυνο στις εμπορικές τους συναλλαγές, επομένως είναι απαραίτητος ο έλεγχος της φερεγγυότητας των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

Δείτε περισσότερα στην ενότητα ΤΣΕΚ.

Υπηρεσία Instant Credit ID

Μεγιστοποιήστε άμεσα το όφελος στις πελατειακές σας σχέσεις

Η νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Instant Credit ID της Τειρεσίας είναι μια εφαρμογή API (αυτόματης σύνδεσης συστημάτων), μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άμεσα, αξιόπιστα και με διαφάνεια, ολοκληρωμένη συνοπτική πληροφόρηση για την πιστωτική και συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη τους, εταιρεία ή ιδιώτη, στις εμπορικές συναλλαγές τους.

Παρέχει συνοπτικά το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών για το είδος και το ποσό των ενεργών πιστώσεων και δανείων και τη συνεπή ή μη αποπληρωμή τους.

Πώς λειτουργεί;

Τα παραπάνω δεδομένα αποστέλλονται μέσω API σε πραγματικό χρόνο στην επιχείρησή σας, εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει έγγραφη συγκατάθεση του πελάτη σας για πρόσβαση στα οικονομικά του δεδομένα, όπως αυτά τηρούνται στα αρχεία της Τειρεσίας. Ταυτόχρονα, δημιουργείται αυτόματα μια αντίστοιχη αναφορά σε αρχείο pdf, η οποία αποστέλλεται στον πελάτη σας, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την πληρότητα των δεδομένων. Τα δεδομένα προορίζονται μόνον για ιδία χρήση από την επιχείρησή σας και μόνον για άμεσα συναλλασσόμενο μαζί σας.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν την υπηρεσία;

Επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν απ’ ευθείας συναλλαγές με πίστωση με τους πελάτες τους και χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου σε κάθε εμπορική συναλλαγή.

Κοινωνική Προσφορά και Δράσεις

Από την ίδρυσή μας, έχουμε ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα κοινωφελείς οργανισμούς με σημαντικό έργο και συμβάλλοντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο με προσωπική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις όσο και με οικονομική βοήθεια. Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας. Επιπλέον, με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.

Εγγραφή στο Newsletter