Οικονομία

Οικονομία - Πολίτες και Επιχειρήσεις

Η Τειρεσίας συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από την λειτουργία της, παρέχοντας αξιόπιστες πιστωτικές πληροφορίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και ιδιώτες, για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους μετόχους μας – τράπεζες και εξελίσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους, μέσα από τακτική και δομημένη επικοινωνία μαζί τους.
Παράλληλα, τηρούμε οργανωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, έχοντας ως προτεραιότητα την αποτελεσματική και έγκαιρη εξυπηρέτηση των ιδιωτών και των επιχειρήσεων αναφορικά με τα δεδομένα τους και τη διευκόλυνσή τους στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR.
Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης, για τα ερωτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, όπου μπορείτε να κλείνετε ραντεβού, για να εξυπηρετηθείτε από κοντά.
Με στόχο τη διευκόλυνσή σας αλλά και τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού, οι υπηρεσίες του παρέχονται σταδιακά και ηλεκτρονικά. Ήδη, η αίτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων για πρόσβαση στα δεδομένα τους, που είναι η συνηθέστερη, υποβάλλεται και απαντάται και μέσω email. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας, εξυπηρετήθηκε ηλεκτρονικά το 34% των αιτήσεων πρόσβασης που υποβλήθηκαν, με διαρκώς αυξητικούς ρυθμούς.
Για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού, αξιολογούμε τακτικά την ικανοποίησή σας και ακούμε προσεκτικά τις προτάσεις βελτίωσης.
Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις – πελάτες του ΤΣΕΚ αξιολογούν πολύ θετικά την εμπειρία τους από την υπηρεσία. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη Focus Bari στα τέλη του 2021, οι πελάτες της υπηρεσίας ΤΣΕΚ είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη συνολική εμπειρία τους και η πρόθεση σύστασης είναι πολύ υψηλή, καθώς σχεδόν 7 στους 10 πελάτες θα το σύστηναν. Τα κυριότερα οφέλη που αναφέρουν είναι:

  • η εγκυρότητα των στοιχείων του
  • η παροχή χρήσιμων υπηρεσιών / εργαλείων δουλειάς μέσα από μια φιλική και γρήγορη πλατφόρμα,
  • το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τα συμπεράσματα της έρευνας και οι προτάσεις βελτίωσης, που προκύπτουν τόσο από έρευνες όσο και από την επικοινωνία με τους πελάτες μας, αξιοποιούνται για την περαιτέρω βελτίωση και τον συνεχή εμπλουτισμό των υπηρεσιών του ΤΣΕΚ.

Εγγραφή στο Newsletter