Οι Πιστοποιήσεις μας

Ασφάλεια και Ποιότητα πληροφοριών με Πιστοποίηση ISO 9001

Ukas And Iso 9001 2015 Rgb (1)

Στην Τειρεσίας διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών μας με τη συστηματική βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών μας. Αυτό επιβεβαιώνεται με την πιστοποίησή μας, από το 2003, με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, μετά από αξιολόγηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Lloyd’s Register LRQA.
Η συνεχής ανανέωση της πιστοποίησης όλα αυτά τα χρόνια, επισφραγίζει τη δέσμευσή μας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των λειτουργιών που τις υποστηρίζουν, με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών και των πελατών μας.

Εγγραφή στο Newsletter