Εξυπηρέτηση Κοινού

Η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως και των φυσικών προσώπων, για θέματα δεδομένων που τους αφορούν, πραγματοποιείται δωρεάν από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Τειρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ:

Εγγραφή στο Newsletter