Συνέντευξη Εμπορικού Διευθυντή, κ. Ιωάννη Παλόγλου, στη Ναυτεμπορική

Ο «Τειρεσίας» σύμμαχος του επιχειρείν

Η συμβολή στην πιστωτική επέκταση και η online έγκυρη πληροφόρηση μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ

Στη δημοσιογράφο Ειρήνη Σακελλάρη

Ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» αλλάζει. Αποτελεί πλέον μια υπηρεσία χρήσιμη για τον πολίτη και ιδιαίτερα τον δυνητικό δανειολήπτη. Ο εμπορικός διευθυντής κ. Ιωάννης Παλόγλου εξηγεί στη «Ν» πώς ο «Τειρεσίας» μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες να δανειοδοτηθούν, τι καινούργιο σχεδιάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, πώς κάποιος με χρέη μπορεί να βγει από τη μαύρη λίστα.

  • Όταν ακούμε «Τειρεσία» μάλλον νιώθουμε κουμπωμένοι. Δικαιολογημένα;

«Ο ρόλος της Τειρεσίας, ως Γραφείο Πίστης, είναι να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν δάνεια, ώστε αυτά να μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια τη δυνατότητα αποπληρωμής του δυνητικού δανειολήπτη. Από το 2009 και μετά, οι τράπεζες έχουν ολοκληρωμένη πιστωτική εικόνα του ιδιώτη ή της επιχείρησης, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν τη δυνατότητά του να λάβει νέα πίστωση χωρίς να υπερχρεωθεί. Οι πληροφορίες που αξιολογούνται δεν είναι μόνο η αθέτηση υποχρεώσεων, αλλά και η λευκή λίστα της Τειρεσίας που παρέχει αποτύπωση του συνόλου των υποχρεώσεων του δανειολήπτη για δική του προστασία».

  • Οι υπηρεσίες της Τειρεσίας στηρίζουν την πιστωτική επέκταση ή όχι;

«Η Τειρεσίας συμβάλλει στην πιστωτική επέκταση και στην επανένταξη επιχειρήσεων στη διαδικασία χρηματοδότησης. Παρέχοντας ακριβή και πλήρη πληροφόρηση στις τράπεζες και στα χρηματοδοτικά ιδρύματα, ενισχύει τη δυνατότητα εντοπισμού υποψήφιων δανειοληπτών με δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους. Στις χώρες που λειτουργούν Γραφεία Πίστης, η χρηματοδότηση είναι 20%-30% υψηλότερη και με χαμηλότερο κόστος».

  • Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τις υπηρεσίες που προσφέρετε;

«Η Τειρεσίας υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια και τις επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους και κλάδου, σε θέματα πίστωσης, με τη δυνατότητα να έχουν ανά πάσα στιγμή online έγκυρη πληροφόρηση, που προέρχεται από τη βάση δεδομένων της, μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ. Το ΤΣΕΚ παρέχει πληροφορίες που αφορούν οικονομικά δεδομένα, καθώς επιχειρηματικά δεδομένα, όπως δημοσιευμένοι ισολογισμοί, ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, χρηματοοικονομικοί δείκτες, κλαδικά στοιχεία κ.λπ. Ήδη, περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου χρησιμοποιούν σταθερά το ΤΣΕΚ και δηλώνουν πολύ ικανοποιημένες σε έρευνές μας. Το ΤΣΕΚ δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά, αφού σε συνεργασία με την Credit Reform προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες, ειδικότερα στους εξαγωγείς, να έχουν online διεθνείς οικονομικές αναφορές για εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό, με σημαντικά οικονομικά στοιχεία, όπως ο δείκτης φερεγγυότητας (solvency irniex) κ.λπ. Ήδη, περισσότερες από 200 εταιρείες αντλούν ετησίως online περισσότερες από 1.500 οικονομικές αναφορές, από 89 χώρες».

  • Με ποιο τρόπο προστατεύετε την επιχειρηματικότητα;

«Με το ΤΣΕΚ, η Τειρεσίας στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, καθώς παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα, για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις σε θέματα συνεργασιών με πίστωση, ώστε να προστατεύονται από τυχόν επισφαλείς συναλλαγές και ταυτόχρονα να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους με υφιστάμενους ή νέους συνεργάτες. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες συχνά τα στοιχεία είναι περιορισμένα, τα δεδομένα της Τειρεσίας βοηθούν ώστε οι πιστωτές ή οι προμηθευτές τους να εντοπίσουν την αξιόπιστη συμπεριφορά τους και να συνεργαστούν μαζί τους. Έτσι, έχοντας στα χέρια τους μια ολοκληρωμένη και εύχρηστη λύση, στην οποία έχουν πρόσβαση ακόμα και από το κινητό, οι επιχειρηματίες κερδίζουν τον χρόνο που χρειάζονται για τη διαχείριση του ρίσκου και τον αφιερώνουν στην ανάπτυξή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά σε ευνοϊκότερες οικονομικές συγκυρίες, όπου η επιχείρηση επενδύει περισσότερο σε νέες συνεργασίες ή και νέες αγορές. Ιδιαίτερα για τις ΜμΕ, που δεν έχουν το στελεχιακό δυναμικό και τις οικονομικές δυνατότητες των μεγάλων εταιρειών, το χαμηλό ετήσιο κόστος της συνδρομής στην πλατφόρμα ΤΣΕΚ την καθιστά ένα σημαντικό εργαλείο, γιατί τους επιτρέπει να αξιολογούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο ανά πάσα στιγμή».

  • Σχεδιάζετε νέες υπηρεσίες και προς ποια κατεύθυνση;

«Προσθέτουμε συνεχώς νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα ΤΣΕΚ. Πρόσφατα προσθέσαμe τη δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης a la carte, όπου κάθε εταιρεία μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως σε ισολογισμούς και κλαδικά στοιχεία. Η υπηρεσία αυτή θα εμπλουτιστεί σταδιακά και με άλλα δεδομένα. Επίσης ξεκινήσαμε να διαθέτουμε τις υπηρεσίες μας προς επιχειρήσεις μέσω αυτόματης σύνδεσης των συστημάτων μας (APIs). Αναπτύξαμε τη νέα υπηρεσία Instant Credit ID για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που συναλλάσσονται άμεσα με πίστωση με τους πελάτες τους, οι οποίες μπορούν να λάβουν σε πραγματικό χρόνο, αξιόπιστα και με διαφάνεια, ολοκληρωμένη συνοπτική εικόνα για την πιστωτική και συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη τους, με τη συγκατάθεσή του».

  • Κύριε Παλόγλου, πρακτικά αν κάποιος βρίσκεται στη μαύρη λίστα, εφόσον αποπληρώσει πώς μπορεί αυτό να πάψει να φαίνεται;

«Βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της πιστωτικής εικόνας είναι η συνετή διαχείριση των οικονομικών και η αποπληρωμή της οφειλής. Εφόσον η οφειλή αποπληρωθεί, η ενημέρωση έρχεται από την τράπεζα στην Τειρεσίας, μέσω της μηνιαίας συστημικής ενημέρωσης των αρχείων μας. Στις περιπτώσεις που η αποπληρωμή γίνεται εκτός τραπεζικού συστήματος ή εάν θέλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να γίνει άμεση ενημέρωση της Τειρεσίας, μπορεί να απευθυνθεί απευθείας σε εμάς, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι έχει γίνει εξόφληση, το δεδομένο παραμένει στα αρχεία μας για κάποιο χρονικό διάστημα, που ορίζεται βάσει νόμου και διαφέρει ανά περίπτωση».

  • Ποιος μπορεί να λάβει πληροφόρηση από την Τειρεσίας και πώς;

«Εκτός από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, που λαμβάνουν την πληροφόρηση της Τειρεσίας, μας είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν όλοι να εξασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο κανονισμός GDPR για τα δεδομένα τους. Κάθε πολίτης ή επιχείρηση μπορεί να δει τα δεδομένα που τηρεί η Τειρεσίας για το άτομο ή την επιχείρησή του όποτε το επιθυμεί και δωρεάν, στέλνοντας email στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού και συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση που θα βρει στο www.tiresias.gr. Πλέον, μπορεί να λάβει και την απάντηση ηλεκτρονικά, εφόσον συμπληρώσει την αίτηση μέσω gov.gr, για να μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε»__

 

 

Εγγραφή στο Newsletter