Χορηγός στο 16ο Συνέδριο Risk Management & Compliance

Με τεχνογνωσία 30 χρόνων στην αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, η Τειρεσίας συμμετείχε ως χορηγός στο Συνέδριο Risk Management & Compliance με θεμα "Enhancing Digital Readiness & Robust ESG Practices for Sustainable Banking" που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου. Διακεκριμένοι ομιλητές ανέλυσαν τις νέες τάσεις στο Risk Management, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, κ. Σόλομων Μπεράχας, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Πέτρος Καπασούρης και ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Νικολαΐδης.

Την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου πραγματοποίησε ο κ. Μπεράχας, ο οποίος, τονίζοντας τη σημαντικότητα ανάπτυξης νέων μεθόδων και πρακτικών στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνων στο σύγχρονο, δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ανέφερε: «Στο «Γενναίο Νέο Κόσμο», για να μπορέσει η Διαχείριση Κινδύνων να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις καθώς και τις μεταλλάξεις υπαρχουσών παθογενειών, πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται. Σήμερα απαιτούνται μέθοδοι και πρακτικές οι οποίες δεν έχουν πλέον στόχο μόνο την βελτιστοποίηση του win - win, αλλά και την χρυσή τομή του win – win - win: όφελος όλων των συμβαλλόμενων μερών, αλλά και της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος.» 

Στη συνέχεια, ο κ. Καπασούρης συντόνισε το πάνελ με θέμα ‘’Banking ESG Risk Practices Discussion’’, με συμμετέχοντες τους επικεφαλής ESG από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου συζητήθηκε πώς η ‘’υιοθέτηση’’ κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η εκτίμηση των επιδόσεων ESG των επιχειρήσεων, καθώς και η εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου από την πλευρά των τραπεζών, συνδέεται με τις χρηματοδοτήσεις σε βιώσιμες επιχειρήσεις, με θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, στην αξιοκρατία και στην κοινωνική συνεισφορά τους, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.» 

Ο κ. Νικολαΐδης, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα ‘’PSD2: Paradigms of business use. Data for all’’, όπου, αναλύοντας τα οφέλη του open banking στο risk management, ανέφερε: «Σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας, η χρήση υπηρεσιών και δεδομένων ανοιχτής τραπεζικής (open banking), υποστηρίζει την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά και βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών.» 

Μπορείτε να δείτε τις ομιλίες στο κανάλι μας στο You Tube.

Ομιλία κ. Σ. Μπεράχα

Ομιλία κ. Π. Καπασούρη

Ομιλία κ. Δ. Νικολαΐδης

Εγγραφή στο Newsletter