Κανονισμός (ΕΕ) 2022/428, σχετικά με τη Ρωσία

Στις 15 Mαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός 2022/428 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία». Η εφαρμογή του άρχισε την 15.04.2022. Για την ενημέρωση σας, παρατίθεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/428 (καθώς και η τροποποίηση προηγούμενων κανονισμών) στις ανακοινώσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Διαβάστε περισσότερα...

Εγγραφή στο Newsletter