Συνέντευξη Εμπορικού Διευθυντή, κ. Ιωάννη Παλόγλου, στο κλαδικό περιοδικό Supply Chain & Logistics

Η πλατφόρμα ΤΣΕΚ δημιουργήθηκε από την Τειρεσίας για να δίνει μια αξιόπιστη λύση στις εταιρίες

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Τειρεσίας, κ. Ιωάννης Παλόγλου, παραχώρησε συνέντευξη στο κλαδικό περιοδικό Supply Chain & Logistics, σχετικά με τις υπηρεσίες του ΤΣΕΚ, που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Εξήγησε πώς κάθε επιχείρηση, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΣΕΚ και την αξιοπιστία των δεδομένων της Τειρεσίας, μπορεί να αξιολογήσει εύκολα και γρήγορα την οικονομική θέση μίας εταιρίας, ώστε να διευρύνει με ασφάλεια τις συνεργασίες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Συνέντευξη στη Μαίρη Ευθυμιάτου

  • Μιλήστε μας συνοπτικά για την πλατφόρμα ΤΣΕΚ. Σε τι ακριβώς εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δαπανούν κατά μέσο όρο 78 ημέρες ετησίως για διευθέτηση εκπρόθεσμων οφειλών και επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής με προμηθευτές και συνεργάτες και το 64% θέτει αυτό το ζήτημα σε προτεραιότητα, βάσει πρόσφατης έρευνας (European Payment Report - Έκθεση για την Ελλάδα). Και αυτό, όχι μόνο διότι είναι σημαντικό να μετριάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο, αφού η πλειοψηφία των συναλλαγών πραγματοποιείται με πίστωση, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους, που τον δαπανούν στην διευθέτηση οφειλών αντί να τον επενδύουν στην ανάπτυξή τους με νέες συνεργασίες και επιχειρηματικά σχέδια. Αυτήν την ανάγκη έρχεται να εξυπηρετήσει η πλατφόρμα ΤΣΕΚ. Δημιουργήθηκε από την Τειρεσίας για να προσφέρει στις επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους και κλάδου, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση, με αξιόπιστα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, εύκολη στην χρήση και με μικρό κόστος, για να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους και να μειώσουν το πιστωτικό ρίσκο. Ουσιαστικά, παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα online πρόσβασης στην βάση της Τειρεσίας, όπου τηρούνται οι πλέον αξιόπιστες και ενημερωμένες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, για την αξιολόγηση των συνεργασιών τους.

  • Πώς έχει πρόσβαση κάποιος στην πλατφόρμα; Πόσο ασφαλής είναι η περιήγηση; Τι στοιχεία απαιτούνται για τις εταιρείες;

Ανά πάσα στιγμή 24/7 και από οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, οι επιχειρήσεις που έχουν συνδρομή ΤΣΕΚ μπορούν να μπουν στο www.tsek.teiresias.gr και να αναζητήσουν με ΑΦΜ την εταιρεία που τους ενδιαφέρει. Άμεσα βλέπουν τα πλέον ενημερωμένα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς (ακάλυπτες επιταγές, αιτήσεις πτωχεύσεων, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις ακινήτων, κ.λπ.), δηλαδή τυχόν αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών της. Συνδυαστικά, βλέπουν επιχειρηματικά δεδομένα, όπως στοιχεία ισολογισμών, αριθμοδείκτες καθώς και συγκριτικά κλαδικά στοιχεία, με απλά γραφήματα, για να μπορούν να συγκρίνουν εύκολα την οικονομική θέση μιας εταιρείας σε σχέση με τον κλάδο της. Η περιήγηση είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς στην Τειρεσίας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας δεδομένων, εφαρμόζοντας όλο το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο και πολλαπλά μέτρα ασφάλειας στα συστήματά μας. Μια επιχείρηση, για να αποκτήσει το ΤΣΕΚ, απλώς συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία της και στέλνει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, για ναγίνει ταυτοποίηση. Επιλέγει και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που καλύπτει τις ανάγκες της και έχει άμεσα πρόσβαση στις πληροφορίες.

  • Σε τι επίπεδο φτάνουν οι πληροφορίες που μπορεί να λάβει κάποια επιχείρηση για μια νέα συνεργάτιδα εταιρεία; Πόσο ασφαλή ή σαφή είναι τα data που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα για κάθε εταιρεία;

Οι πληροφορίες του ΤΣΕΚ έχουν την αξιοπιστία της Τειρεσίας, αφού προέρχονται απ’ ευθείας από τη βάση δεδομένων της, όπως είναι καταχωρημένα τη στιγμή της αναζήτησης. Ενημερώνονται δε καθημερινά, γι’ αυτό και το ΤΣΕΚ διαθέτει τα πλέον πρόσφατα και πλήρη στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς, τα οποία εμφανίζονται σε πίνακες, ανά κατηγορία στοιχείων, με αναλυτικά ποσά και τεμάχια ανά έτος για την τελευταία τετραετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής, οπότε είναι πολύ σαφή. Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δεδομένα, στο ΤΣΕΚ υπάρχουν περισσότεροι από 85.000 ισολογισμοί ανά έτος, από το 2011 έως σήμερα, με αναλυτικά στοιχεία ισολογισμού για τα τελευταία 4 έτη για κάθε εταιρεία. Όλα αυτά απεικονίζονται σε pdf credit reports, που μπορούν να αξιοποιηθούν από την επιχείρηση για ασφάλιση πιστώσεων, κ.λπ. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, μπορούν να αναζητήσουν online οικονομικές αναφορές για εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό, σε 89 χώρες, με σημαντικά στοιχεία, όπως ο δείκτης φερεγγυότητας (solvency index), και να τις λάβουν άμεσα στο mail τους. Ήδη, περισσότερες από 200 εταιρείες αντλούν ετησίως περισσότερες από 3.000 διεθνείς οικονομικές αναφορές.

  • Υπάρχει κίνδυνος παραπληροφόρησης;

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO, που έχει ενσωματώσει η Τειρεσίας στις διαδικασίες της για τη συλλογή και διάθεση πληροφοριών, έχουν περιορίσει στο ελάχιστο έως καθόλου τα λάθη. Επιπλέον, οι πιστοποιημένες πηγές άντλησης των δεδομένων (τράπεζες, δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και ΓΕΜΗ) και η καθημερινή ενημέρωση της βάσης της Τειρεσίας διασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και την πληρότητα της πληροφόρησης που παρέχει το ΤΣΕΚ έναντι άλλων πηγών.

  • Τι κόστος έχουν οι υπηρεσίες σας και πώς μπορεί κάποιος να κάνει χρήση;

Το ετήσιο κόστος συνδρομής των υπηρεσιών του ΤΣΕΚ είναι πολύ χαμηλό, ξεκινώντας από 340 ευρώ, για να μπορούν να το αποκτήσουν ακόμα και μικρές εταιρείες. Όλα τα πακέτα συνδρομής περιλαμβάνουν τη χρήση όλων των υπηρεσιών, δηλαδή αναζήτηση ΑΦΜ, έκτακτη ειδοποίηση (alarm) για άμεση ενημέρωση στο email για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει, ισολογισμούς με αριθμοδείκτες, κλαδικά στοιχεία και διεθνείς οικονομικές αναφορές. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη χρήση του πακέτου στις ανάγκες της και να χρησιμοποιήσει όποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες θέλει, υποστηρίζοντας πολλαπλούς χρήστες χωρίς επιπλέον χρέωση. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτο και value for money.

Εγγραφή στο Newsletter