Ηλεκτρονική Διαβίβαση Απαντήσεων σε Αιτήματα Πολιτών(Δικαίωμα Πρόσβασης)

Από 01/02/2022, η Τειρεσίας δύναται να διαβιβάσει την απάντησή της στα αιτήματα παροχής πληροφοριών για φυσικά & νομικά πρόσωπα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε περισσότερα...

Εγγραφή στο Newsletter