Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, η Εταιρία διαθέτει Γραφείo Εξυπηρέτησης Κοινού, τo οποίo δέχεται, εξετάζει και απαντά στα σχετικά αιτήματα εντός της νόμιμης προθεσμίας. Η εταιρία παρέχει την ίδια εξυπηρέτηση και στα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως μορφής.
Η Τειρεσίας επιθυμεί τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των πολιτών στην άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους και την πλήρη και έγκαιρη ανταπόκριση στην εξέταση των αιτημάτων τους. Όλες οι υπηρεσίες της Τειρεσίας για την εξυπηρέτηση κοινού παρέχονται δωρεάν.
Για τη διευκόλυνση στην άσκηση των δικαιωμάτων και την ταχεία και πλήρη αντιμετώπιση των αιτημάτων, χρησιμοποιούνται τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων.
Επιπλέον, η Τειρεσίας παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων των Αρχείων της, δικαιολογητικά συμπλήρωσης ή διαγραφής των δεδομένων και τους χρόνους διατήρησης αυτών στα Αρχεία, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω της ιστοσελίδας της δείτε εδώ.
Η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αλαμάνας 1, ΤΚ 15125) : Για κάθε συναλλαγή με την Τειρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation) 2016/679/ΕΕ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και αίτηση άρσης.
Ταυτότητες – Διαβατήρια

Με στόχο τον περιορισμό της απάτης και τη προστασία του πολίτη, οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν την κλοπή, απώλεια ή αντικατάσταση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους προς ενημέρωση του Αρχείου Δεδομένων Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων της Τειρεσίας. ...

Δείτε περισσότερα...
Χρήσιμες Πληροφορίες

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης, η σχετική απαντητική επιστολή της Τειρεσίας διαβιβάζεται ταχυδρομικά – συστημένη, για λόγους διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτή. ...

Δείτε περισσότερα...
Επικοινωνία
Ώρες λειτουργίας : 08:30 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 210-36.76.700 (9:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.)
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e- mail) : tiresias@tiresias.gr