Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Στατιστικά - Τρέχον Έτος
Στατιστικά

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.327 14.767.923 1.327 14.767.923
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.172 21.748.619 2.499 36.516.542
ΜΑΡΤΙΟΣ 997 17.663.928 3.496 54.180.470
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 750 8.768.235 4.246 62.948.705
ΜΑΙΟΣ 804 48.611.768 5.050 111.560.473
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.146 47.886.166 6.196 159.446.639
ΙΟΥΛΙΟΣ 1.719 199.497.129 7.915 358.943.768
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.112 215.434.292 10.027 574.378.060
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 824 20.602.894 10.851 594.980.954
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 709 14.351.326 11.560 609.332.280
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 741 25.058.217 12.301 634.390.497
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 617 14.884.574 12.918 649.275.071


Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -20,44% -17,86% 20,53% -1,17%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -11,68% 47,27% -2,58% -18,46%
ΜΑΡΤΙΟΣ -14,93% -18,78% 7,78% 61,04%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -24,77% -50,36% -9,20% -17,93%
ΜΑΙΟΣ 7,20% 454,41% -12,32% 213,13%
ΙΟΥΝΙΟΣ 42,54% -1,49% 28,33% 199,94%
ΙΟΥΛΙΟΣ 50,00% 316,61% * % * %
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 22,86% 7,99% * % * %
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -60,98% -90,44% * % * %
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -13,96% -30,34% -87,56% -77,06%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4,51% 74,61% -59,71% 32,49%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -16,73% -40,60% -63,01% -17,21%

* Με την από 28/06/2015 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 65) κηρύχθηκε τραπεζική αργία, η οποία, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, έληξε την 20/07/2015 και στο διάστημα της οποίας ανεστάλησαν οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ενώ με την από 31/07/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) ορίστηκε ότι σφραγισμένες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές με ημερομηνία σφράγισης και λήξης αντίστοιχα από 20/07/2015 μέχρι 31/08/2015 δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αν αποδεδειγμένα εξοφληθούν μέχρι 30/09/2015. Κατά συνέπεια αναγγελίες επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών που σφραγίστηκαν και έληγαν, αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα έλαβαν χώρα μετά την λήξη των άνω περιορισμών.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3.719 5.732.692 3.719 5.732.692
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3.731 9.873.878 7.450 15.606.570
ΜΑΡΤΙΟΣ 3.093 5.552.639 10.543 21.159.209
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2.883 3.889.915 13.426 25.049.124
ΜΑΙΟΣ 2.811 3.516.351 16.237 28.565.475
ΙΟΥΝΙΟΣ 2.756 3.922.889 18.993 32.488.364
ΙΟΥΛΙΟΣ 2.478 3.597.561 21.471 36.085.925
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.951 4.930.052 24.422 41.015.977
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.804 4.181.512 27.226 45.197.489
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2.860 4.923.267 30.086 50.120.756
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2.578 4.091.997 32.664 54.212.753
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2.361 3.781.118 35.025 57.993.871


Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -2,57% 1,85% -9,60% -18,13%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,32% 72,24% -7,05% 19,98%
ΜΑΡΤΙΟΣ -17,10% -43,76% -18,07% 1,06%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -6,79% -29,94% -16,92% -17,73%
ΜΑΙΟΣ -2,50% -9,60% -13,75% -25,25%
ΙΟΥΝΙΟΣ -1,96% 11,56% -10,66% -9,64%
ΙΟΥΛΙΟΣ -10,09% -8,29% * % * %
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19,09% 37,04% * % * %
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -4,98% -15,18% * % * %
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2,00% 17,74% -75,90% -74,06%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -9,86% -16,88% -42,93% -43,04%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -8,42% -7,60% -38,15% -32,82%

* Με την από 28/06/2015 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 65) κηρύχθηκε τραπεζική αργία, η οποία, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, έληξε την 20/07/2015 και στο διάστημα της οποίας ανεστάλησαν οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ενώ με την από 31/07/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) ορίστηκε ότι σφραγισμένες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές με ημερομηνία σφράγισης και λήξης αντίστοιχα από 20/07/2015 μέχρι 31/08/2015 δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αν αποδεδειγμένα εξοφληθούν μέχρι 30/09/2015. Κατά συνέπεια αναγγελίες επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών που σφραγίστηκαν και έληγαν, αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα έλαβαν χώρα μετά την λήξη των άνω περιορισμών.

     
     
 
Όροι Χρήσης