Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Στατιστικά - Τρέχον Έτος
Στατιστικά

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 788 22.411.162 788 22.411.162
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 758 20.125.622 1.546 42.536.784
ΜΑΡΤΙΟΣ 816 13.140.757 2.362 55.677.541
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 677 12.024.235 3.039 67.701.776
ΜΑΙΟΣ 913 17.986.111 3.952 85.687.887
ΙΟΥΝΙΟΣ 739 10.360.725 4.691 96.048.612
ΙΟΥΛΙΟΣ 758 12.521.883 5.449 108.570.495
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 807 18.687.906 6.256 127.258.401
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 756 16.782.442 7.012 144.040.843
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 693 11.407.482 7.705 155.448.325
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 805 16.123.009 8.510 171.571.334
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 630 8.811.595 9.140 180.382.929


Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27,71% 50,57% -40,62% 51,76%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -3,81% -10,20% -35,32% -7,46%
ΜΑΡΤΙΟΣ 7,65% -34,71% -18,15% -25,61%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -17,03% -8,50% -9,73% 37,13%
ΜΑΙΟΣ 34,86% 49,58% 13,56% -63,00%
ΙΟΥΝΙΟΣ -19,06% -42,40% -35,51% -78,36%
ΙΟΥΛΙΟΣ 2,57% 20,86% -55,90% -93,72%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6,46% 49,24% -61,79% -91,33%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -6,32% -10,20% -8,25% -18,54%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -8,33% -32,03% -2,26% -20,51%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 16,16% 41,34% 8,64% -35,66%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -21,74% -45,35% 2,11% -40,80%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2.529 4.291.304 2.529 4.291.304
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2.403 6.264.655 4.932 10.555.959
ΜΑΡΤΙΟΣ 2.397 4.013.632 7.329 14.569.591
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2.028 2.925.594 9.357 17.495.185
ΜΑΙΟΣ 2.236 3.476.692 11.593 20.971.877
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.953 2.388.031 13.546 23.359.908
ΙΟΥΛΙΟΣ 2.141 3.260.385 15.687 26.620.293
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.336 3.746.138 18.023 30.366.431
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.093 3.306.248 20.116 33.672.679
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.841 3.718.858 21.957 37.391.537
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.922 3.781.018 23.879 41.172.555
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.757 2.687.996 25.636 43.860.551


Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7,12% 13,49% -32,00% -25,14%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -4,98% 45,98% -35,59% -36,55%
ΜΑΡΤΙΟΣ -0,25% -35,93% -22,50% -27,72%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -15,39% -27,11% -29,66% -24,79%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -15,39% -27,11% -29,66% -24,79%
ΜΑΙΟΣ 10,26% 18,84% -20,46% -1,13%
ΙΟΥΝΙΟΣ -12,66% -31,31% -29,14% -39,13%
ΙΟΥΛΙΟΣ 9,63% 36,53% -13,60% -9,37%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9,11% 14,90% -20,84% -24,01%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -10,41% -11,74% -25,36% -20,93%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -12,04% 12,48% -35,63% -24,46%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4,40% 1,67% -25,45% -7,60%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -8,58% -28,91% -25,58% -28,91%
     
     
 
Όροι Χρήσης