Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτησή μου;

Οι υπηρεσίες της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ προς τον πολίτη παρέχονται απολύτως δωρεάν.