Στοιχεία Εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΛΑΜΑΝΑΣ 2 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 002594101000