Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 653 11.893.166 653 11.893.166
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 472 6.911.986 1.125 18.805.152
ΜΑΡΤΙΟΣ 412 6.462.163 1.537 25.267.315
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 369 6.343.618 1.906 31.610.933
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα Μεταβολή Ποσών Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Τεμαχίων Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10.87% 32.09% 79.89% 224.58%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -27.72% -41.88% 189.57% 242.40%
ΜΑΡΤΙΟΣ -12.71% -6.51% 264.60% 382.18%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -10.44% -1.83% 226.55% 347.37%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 861 1.297.165 861 1.297.165
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 872 2.140.116 1.733 3.437.281
ΜΑΡΤΙΟΣ 836 1.300.888 2.569 4.738.169
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 622 864.855 3.191 5.603.024
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα Μεταβολή Ποσών Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Τεμαχίων Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -28.78% -26.02% -6.11% 4.38%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.28% 64.98% 10.24% 20.79%
ΜΑΡΤΙΟΣ -4.13% -39.21% 138.18% 164.00%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -25.60% -33.52% 8.74% 15.14%