Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 363 3.664.206 363 3.664.206
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 163 2.018.706 526 5.682.912
ΜΑΡΤΙΟΣ 113 1.340.206 639 7.023.118
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -13.16% -28.76% -56.94% -76.56%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -55.10% -44.91% -75.30% -78.24%
ΜΑΡΤΙΟΣ -30.67% -33.61% -73.03% -75.22%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 917 1.242.721 917 1.242.721
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 791 1.771.753 1.708 3.014.474
ΜΑΡΤΙΟΣ 351 492.759 2.059 3.507.233
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -26.23% -31.72% -37.19% -48.09%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -13.74% 42.57% -34.84% -36.80%
ΜΑΡΤΙΟΣ -55.63% -72.19% -69.07% -79.78%