Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 332 5.400.861 332 5.400.861
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 299 3.348.886 631 8.749.747
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα Μεταβολή Ποσών Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Τεμαχίων Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9.57% 34.71% -49.16% -54.59%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -9.94% -37.99% -36.65% -51.55%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 629 1.357.233 629 1.357.233
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 628 1.339.958 1.257 2.697.191
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα Μεταβολή Ποσών Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Τεμαχίων Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8.64% 54.88% -26.95% 4.63%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -0.16% -1.27% -27.98% -37.39%