Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 843 15.630.937 843 15.630.937
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 660 9.276.924 1503 24.907.861
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 19,74% 61,06% 23,43% 51,59%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -21,71% -40,65% -1,20% 4,74%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.460 2.393.911 1.460 2.393.911
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.214 2.803.381 2.674 5.197.292
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9,69% 10,27% -20,31% -32,27%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -16,85% 17,10% -17,58% -25,36%