Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 363 3.664.206 363 3.664.206
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 163 2.018.706 526 5.682.912
ΜΑΡΤΙΟΣ 113 1.340.206 639 7.023.118
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 113 1.417.972 752 8.441.090
ΜΑΪΟΣ 147 1.866.586 899 10.307.676
ΙΟΥΝΙΟΣ 208 2.548.137 1.107 12.855.813
ΙΟΥΛΙΟΣ 286 3.815.446 1.393 16.671.259
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 546 6.344.495 1.939 23.015.754
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 685 8.411.186 2.624 31.426.940
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -13.16% -28.76% -56.94% -76.56%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -55.10% -44.91% -75.30% -78.24%
ΜΑΡΤΙΟΣ -30.67% -33.61% -73.03% -75.22%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0.00% 5.80% -83.50% -85.09%
ΜΑΪΟΣ 30.09% 31.64% -44.32% -21.05%
ΙΟΥΝΙΟΣ 41.50% 36.51% 0.48% -20.39%
ΙΟΥΛΙΟΣ 37.50% 49.73% 16.73% 50.53%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 90.91% 66.28% -9.75% 27.40%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 25.46% 32.57% -55.63% -64.00%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 917 1.242.721 917 1.242.721
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 791 1.771.753 1.708 3.014.474
ΜΑΡΤΙΟΣ 351 492.759 2.059 3.507.233
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 572 751.107 2.631 4.258.340
ΜΑΪΟΣ 331 1.208.225 2.962 5.466.565
ΙΟΥΝΙΟΣ 486 932.819 3.448 6.399.384
ΙΟΥΛΙΟΣ 858 1.143.967 4.306 7.543.351
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.765 2.137.906 6.071 9.681.257
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.367 2.100.479 7.438 11.781.736
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2021/2020 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -26.23% -31.72% -37.19% -48.09%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -13.74% 42.57% -34.84% -36.80%
ΜΑΡΤΙΟΣ -55.63% -72.19% -69.07% -79.78%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 62.96% 52.43% -74.33% -70.09%
ΜΑΪΟΣ -42.13% 60.86% -84.34% -55.06%
ΙΟΥΝΙΟΣ 46.83% -22.79% -63.87% -45.58%
ΙΟΥΛΙΟΣ 76.54% 22.64% -42.34% -38.44%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 105.71% 86.89% -1.23% 5.71%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -22.55% -1.75% -25.71% -28.22%