Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 850 13.640.344 850 13.640.334
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 856 11.562.292 1.706 25.202.626
ΜΑΡΤΙΟΣ 771 8.106.939 2.477 33.309.565
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 847 9.619.125 3.324 42.928.690
ΜΑΙΟΣ 817 8.210.543 4.141 51.139.233
ΙΟΥΝΙΟΣ 672 9.035.023 4.813 60.174.256
ΙΟΥΛΙΟΣ 696 6.751.807 5.509 66.926.063
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 739 11.630.433 6.248 78.556.496
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 578 7.055.084 6.826 85.611.580
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 816 12.432.602 7.642 98.044.182
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2018/2017 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2018/2017 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 34,92% 54,80% 7,87% -39,14%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,71% -15,23% 12,93% -42,55%
ΜΑΡΤΙΟΣ -9,93% -29,88% -5,51% -38,31%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9,86% 18,65% 25,11% -20,00%
ΜΑΙΟΣ -3,54% -14,64% -10,51% -54,35%
ΙΟΥΝΙΟΣ -17,75% 10,04% -9,07% -12,80%
ΙΟΥΛΙΟΣ 3,57% -25,27% -8,18% -46,08%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6,18% 72,26% -8,43% -37,76%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -21,79% -39,34% -23,54% -57,96%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 41,18% 76,22% 17,75% 8,99%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2.206 4.257.433 2.206 4.257.433
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.756 3.857.154 3.962 8.114.587
ΜΑΡΤΙΟΣ 1.659 3.086.136 5.621 11.200.723
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.652 2.892.377 7.273 14.093.100
ΜΑΙΟΣ 1.732 2.489.001 9.005 16.582.101
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.635 2.520.813 10.640 19.102.914
ΙΟΥΛΙΟΣ 1.748 2.955.669 12.388 22.058.583
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.765 2.967.550 14.153 25.026.133
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.600 2.959.345 15.753 27.985.478
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.727 3.573.668 17.480 31.559.146
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2018/2017 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2018/2017 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25,55% 58,39% -12,77% -0,79%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -20,40% -9,40% -26,92% -38,43%
ΜΑΡΤΙΟΣ -5,52% -19,99% -30,79% -23,11%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -0,42% -6,28% -18,54% -1,14%
ΜΑΙΟΣ 4,84% -13,95% -22,54% -28,41%
ΙΟΥΝΙΟΣ -5,60% 1,28% -16,28% 5,56%
ΙΟΥΛΙΟΣ 6,91% 17,25% -18,36% -9,35%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,97% 0,40% -24,44% -20,78%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -9,35% -0,28% -23,55% -10,49%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7,94% 20,76% -6,19% -3,90%