Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 843 15.630.937 843 15.630.937
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 660 9.276.924 1503 24.907.861
ΜΑΡΤΙΟΣ 419 5.408.808 1.922 30.316.669
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 685 9.508.540 2.607 39.825.209
ΜΑΪΟΣ 264 2.364.357 2.871 42.189.566
ΙΟΥΝΙΟΣ 207 3.200.957 3.078 45.390.523
ΙΟΥΛΙΟΣ 245 2.534.707 3.323 47.925.230
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 605 4.979.992 3.928 52.905.222
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.544 23.366.884 5.472 76.272.106
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 815 8.529.696 6.287 84.801.802
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 19,74% 61,06% 23,43% 51,59%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -21,71% -40,65% -1,20% 4,74%
ΜΑΡΤΙΟΣ -36,52% -41,70% -49,03% -46,18%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 63,48% 75,80% -4,06% 9,66%
ΜΑΪΟΣ -61,46% -75,13% -65,35% -75,68%
ΙΟΥΝΙΟΣ -21.59% 35.38% -65.44% -50.29%
ΙΟΥΛΙΟΣ 18.36% -20.81% -57.09% -57.93%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 146.94% 96.47% 3.77% -44.53%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 155.21% 369.22% 132.18% 104.59%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -47.22% -63.50% 1.88% -13.98%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.460 2.393.911 1.460 2.393.911
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.214 2.803.381 2.674 5.197.292
ΜΑΡΤΙΟΣ 1.135 2.436.835 3.809 7.634.127
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2.228 2.511.100 6.037 10.145.227
ΜΑΪΟΣ 2.114 2.688.588 8.151 12.833.815
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.345 1.714.051 9.496 14.547.866
ΙΟΥΛΙΟΣ 1.488 1.858.314 10.984 16.406.180
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.787 2.022.415 12.771 18.428.595
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.840 2.926.358 14.611 21.354.953
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.181 1.635.693 15.792 22.990.646
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2020/2019 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9,69% 10,27% -20,31% -32,27%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -16,85% 17,10% -17,58% -25,36%
ΜΑΡΤΙΟΣ -6,51% -13,08% -25,57% -54,46%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 96,30% 3,05% 79,82% 23,99%
ΜΑΪΟΣ -5,12% 7,07% 38,53% -16,74%
ΙΟΥΝΙΟΣ -36.38% -36.25% -0.74% -25.58%
ΙΟΥΛΙΟΣ 10.63% 8.42% -3.38% -26.30%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20.09% 8.83% 37.89% 8.48%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.97% 44.70% 38.45% 40.79%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -35.82% -44.10% -18.61% -40.20%