Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 683 10.311.356 683 10.311.356
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 668 8.857.220 1.351 19.168.576
ΜΑΡΤΙΟΣ 822 10.049.784 2.173 29.218.360
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 714 8.671.035 2.887 37.889.395
ΜΑΪΟΣ 762 9.720.983 3.649 47.610.378
ΙΟΥΝΙΟΣ 599 6.438.765 4.248 54.049.143
ΙΟΥΛΙΟΣ 571 6.024.563 4.819 60.073.706
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25,09% 49,36% -19,65% -24,41%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -2,20% -14,10% -21,96% -23,40%
ΜΑΡΤΙΟΣ 23,05% 13,46% 6,61% 23,97%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -13,14% -13,72% -15,70% -9,86%
ΜΑΪΟΣ 6,72% 12,11% -6,73% 18,40%
ΙΟΥΝΙΟΣ -21,39% -33,76% -10,86% -28,74%
ΙΟΥΛΙΟΣ -4,67% -6,43% -17,96% -10,77%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.832 3.534.413 1.832 3.534.413
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.473 3.755.911 3.305 7.290.324
ΜΑΡΤΙΟΣ 1.525 5.350.683 4.830 12.641.007
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.239 2.025.191 6.069 14.666.198
ΜΑΪΟΣ 1.526 3.229.192 7.595 17.895.390
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.355 2.303.094 8.950 20.198.484
ΙΟΥΛΙΟΣ 1.540 2.521.342 10.490 22.719.826
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 22.13% 16.96% -16,95% -16,98%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -19,60% 6,27% -16,12% -2,62%
ΜΑΡΤΙΟΣ 3,53% 42,46% -8,08% 73,38%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -18,75% -62,15% -25,00% -29,98%
ΜΑΪΟΣ 23,16% 59,45% -11,89% 29,74%
ΙΟΥΝΙΟΣ -11,21% -28,68% -17,13% -8,64%
ΙΟΥΛΙΟΣ 13,65% 9,48% -11,90% -14,69%