Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 683 10.311.356 683 10.311.356
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 668 8.857.220 1.351 19.168.576
ΜΑΡΤΙΟΣ 822 10.049.784 2.173 29.218.360
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 714 8.671.035 2.887 37.889.395
ΜΑΪΟΣ 762 9.720.983 3.649 47.610.378
ΙΟΥΝΙΟΣ 599 6.438.765 4.248 54.049.143
ΙΟΥΛΙΟΣ 571 6.024.563 4.819 60.073.706
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 583 8.978.610 5.402 69.052.316
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 665 11.421.089 6.067 80.473.405
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 800 9.915.496 6.867 90.388.901
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 715 8.882.100 7.582 99.271.001
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 704 9.705.171 8.286 108.976.172
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25,09% 49,36% -19,65% -24,41%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -2,20% -14,10% -21,96% -23,40%
ΜΑΡΤΙΟΣ 23,05% 13,46% 6,61% 23,97%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -13,14% -13,72% -15,70% -9,86%
ΜΑΪΟΣ 6,72% 12,11% -6,73% 18,40%
ΙΟΥΝΙΟΣ -21,39% -33,76% -10,86% -28,74%
ΙΟΥΛΙΟΣ -4,67% -6,43% -17,96% -10,77%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2,10% 49,03% -21,11% -22,80%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14,07% 27,20% 15,05% 61,88%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20,30% -13,18% -1,96% -20,25%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -10,63% -10,42% 1,42% 6,14%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -1,54% 9,27% 28,94% 40,58%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.832 3.534.413 1.832 3.534.413
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.473 3.755.911 3.305 7.290.324
ΜΑΡΤΙΟΣ 1.525 5.350.683 4.830 12.641.007
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.239 2.025.191 6.069 14.666.198
ΜΑΪΟΣ 1.526 3.229.192 7.595 17.895.390
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.355 2.303.094 8.950 20.198.484
ΙΟΥΛΙΟΣ 1.540 2.521.342 10.490 22.719.826
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.296 1.864.242 11.786 24.584.068
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.329 2.078.466 13.115 26.662.534
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.451 2.735.228 14.566 29.397.762
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.398 2.332.300 15.964 31.730.062
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.331 2.170.925 17.295 33.900.987
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Ποσών
Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Τεμαχίων
Μεταβολή Τρεχ.Μήνα
2019/2018 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 22.13% 16.96% -16,95% -16,98%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -19,60% 6,27% -16,12% -2,62%
ΜΑΡΤΙΟΣ 3,53% 42,46% -8,08% 73,38%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -18,75% -62,15% -25,00% -29,98%
ΜΑΪΟΣ 23,16% 59,45% -11,89% 29,74%
ΙΟΥΝΙΟΣ -11,21% -28,68% -17,13% -8,64%
ΙΟΥΛΙΟΣ 13,65% 9,48% -11,90% -14,69%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -15,84% -26,06% -26,57% -37,18%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2,55% 11,49% -16,94% -29,77%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 9,18% 31,60% -15,98% -23,46%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -3,65% -14,73% -21,86% -35,50%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -4,79% -6,92% -11,27% -28,16%