Στατιστικά

Επιταγές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά (σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 653 11.893.166 653 11.893.166
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 472 6.911.986 1.125 18.805.152
ΜΑΡΤΙΟΣ 412 6.462.163 1.537 25.267.315
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 369 6.343.618 1.906 31.610.933
ΜΑΪΟΣ 320 3.974.006 2.226 35.584.939
ΙΟΥΝΙΟΣ 358 5.243.934 2.584 40.828.873
ΙΟΥΛΙΟΣ 363 4.280.837 2.947 45.109.710
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 348 4.940.382 3.295 50.050.092
Επιταγές (Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα Μεταβολή Ποσών Τρεχ.Μήνα /Προηγ.Μήνα Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Τεμαχίων Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10.87% 32.09% 79.89% 224.58%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -27.72% -41.88% 189.57% 242.40%
ΜΑΡΤΙΟΣ -12.71% -6.51% 264.60% 382.18%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -10.44% -1.83% 226.55% 347.37%
ΜΑΪΟΣ -13.28% -37.35% 117.69% 112.90%
ΙΟΥΝΙΟΣ 11.88% 31.96% 72.12% 105.79%
ΙΟΥΛΙΟΣ 1.40% -18.37% 26.92% 12.20%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -4.13% 15.41% -36.26% -22.13%
Συναλλαγματικές (Εισαγωγές) Τεμάχια Ποσά(σε ΕΥΡΩ) Προοδευτικό Σύνολο Τεμαχίων Προοδευτικό Σύνολο Ποσών (σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 861 1.297.165 861 1.297.165
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 872 2.140.116 1.733 3.437.281
ΜΑΡΤΙΟΣ 836 1.300.888 2.569 4.738.169
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 622 864.855 3.191 5.603.024
ΜΑΪΟΣ 877 1.528.739 4.068 7.131.763
ΙΟΥΝΙΟΣ 659 1.182.235 4.727 8.313.998
ΙΟΥΛΙΟΣ 639 1.121.742 5.366 9.435.740
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 697 1.495.985 6.063 10.931.725
Συναλλαγματικές(Εισαγωγές) Μεταβολή Τεμαχίων Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα Μεταβολή Ποσών Τρεχ.Μήνα/ Προηγ.Μήνα Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Τεμαχίων Μεταβολή Τρεχ.Μήνα 2022/2021 Ποσών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -28.78% -26.02% -6.11% 4.38%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.28% 64.98% 10.24% 20.79%
ΜΑΡΤΙΟΣ -4.13% -39.21% 138.18% 164.00%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -25.60% -33.52% 8.74% 15.14%
ΜΑΪΟΣ 41.00% 76.76% 164.95% 26.53%
ΙΟΥΝΙΟΣ -24.86% -22.67% 35.60% 26.74%
ΙΟΥΛΙΟΣ -3.03% -5.12% -25.52% -1.94%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9.08% 33.36% -60.51% -30.03%