Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Χρήσιμες Συμβουλές
Χρήσιμες Συμβουλές

 • O δανεισμός αποτελεί διευκόλυνση και δεν αυξάνει τις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Φροντίστε οι δανειακές σας υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν τις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Αποπληρώνετε με συνέπεια τις υποχρεώσεις σας.
 • Υπολογίστε ότι οι καθυστερήσεις οδηγούν σε οικονομικές επιβαρύνσεις.
 • Ενημερωθείτε και εκτιμήστε σωστά προτού εγγυηθείτε.
 • Σε περίπτωση δυσκολίας αποπληρωμής επικοινωνήστε έγκαιρα με τη Τράπεζά σας.
 • Διευθετήστε προσωπικά τις τυχόν εκκρεμότητες σας με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ εύκολα και χωρίς επιβαρύνσεις.
 • Ενημερώστε μας για την εξόφληση των υποχρεώσεων σας και/ή τις τυχόν δικαστικές ενέργειες, στις οποίες έχετε προβεί, και συμβάλλετε έτσι στην ακρίβεια του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.
 • Κρατήστε τα σώματα των επιταγών ή/ και συναλλαγματικών που εξοφλήσατε και φροντίστε οι εξοφλητικές αποδείξεις να αποκτούν βέβαια χρονολογία (θεώρηση από δημόσια αρχή ή αστυνομία).
 • Η ακρίβεια και πληρότητα των αρχείων σας προστατεύει από τον υπερδανεισμό και συμβάλλει στη μείωση του κόστους δανεισμού.
 • Δηλώστε άμεσα, μετά τη δήλωση σας στην Αστυνομία, την απώλεια της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, για να αποτρέψετε την παράνομη χρήση τους στο τραπεζικό σύστημα.

 

     
     
 
Όροι Χρήσης